MUDr. Ivona Kosová

Kožní ordinace

Centrum Blatov
  Oplanská 2614, 2. patro
  190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

telefon: 281 911 918
mail: kosova.ivona@volny.cz
 

Úvod

| Dermatologie Pro zdraví Pro krásu | Ceník služeb | Kontakt | Odbornost


Celostní  přístup  při  léčení  nemocí

Celostní přístup se zabývá léčením nejen těla fyzického, ale i mysli a emocí, které jsou naší neoddělitelnou součástí. Pouze léčením všech těchto úrovní člověka je možné dosáhnout plného vyléčení, nastolení harmonie
a pocitu radosti, plného zdraví.

 

Během své praxe jsem  zjistila, že pojem léčení a vyléčení jsou dva podobné pojmy, ale obsahem jsou velmi odlišné. Jako lékař, který používá  pouze chemické, alopatické, léky jsem často
„vyléčila", ale často se také nemoc vracela. V kožním lékařství jsou ekzémy velice časté, vracejí se
a přecházejí do chronického, dlouhodobého stavu.

Proto jsem se začala zajímat o hlubší příčiny nemocí obecně. Cesta hledání vedla až k homeopatii, kde se mi otevřely nové možnosti léčení.

Tato technika léčí nejen symptomy, nemoci fyzického těla, ale zajímá se právě o úroveň mysli a emocí, kde jsou příčiny nemocí. Naše duševní rozpoložení je důležité pro stav celého našeho organismu.

Tento celostní náhled a celostní terapie  jsou cestou k nastolení harmonie a cestou ke zdraví.

 

Homeopatie


    -   V dnešní době druhá nejčastější alternativní terapie. Je to 200 let stará metoda,
       jejímž zakladatelem je německý lékař Samuel Hahnemann.
   -   Homeopatie vychází z velice jednoduchého přírodního principu podobné léčí
      
podobné" …
simile similibus curantur".
   -   Na základě symptomů, které tělo vykazuje, je vybrán homeopatický lék, který má
        ve svém obraze  podobné symptomy. Tento lék je podán a svou energií, informací
        povzbudí vnitřní vitální sílu organismu ke znovunastolení zdraví a harmonie celého
        organismu.
   -   Homeopatické léky jsou čisté přírodní léky.

 

Bachova terapie

 
   
-   Založena před přibližně sto lety  anglickým lékařem Edwardem Bachem.
   -   Vytvořil systém 38 květových koncentrátů, které pozitivně působí na naše emoce.
   -   Vychází z přesvědčení, že duševní rozpoložení je rozhodujícím faktorem v udržení
        zdraví a překonávání nemocí.
   -   Květové koncentráty jsou vytvořeny z divoce rostoucích rostlin,stromů nebo keřů.
   -   Na základě konzultace jsou vybrány esence dle individuálních potřeb klienta.

 

Rescue remedy kapky

 

    -   Originální směs Bachových květů

   -   Použití v emocionálně vypjatých situacích

   -   Možné užití u dětí i dospělých

   -   Napětí, stres, špatné usínání, strachy...

   -   Přírodní cesta ke zklidnění, nejsou návykové

   -   www.bachovaterapie.cz

 

Tkáňové soli

 

 V  19. století tkáňové soli definoval německý lékař Dr.Schussler . Jsou to sloučeniny sodíku, hořčíku, draslíku, fosforu, železa, vápníku, síry, chlóru, fluoru  a křemíku, minerály, ze kterých je složeno naše tělo.

Vzájemná rovnováha a správný pohyb těchto minerálů v našich buňkách a tkáních je předpokladem harmonie a zdraví. Narušení této rovnováhy fyzickou či duševní zátěží nebo sníženým přísunem těchto minerálů se projeví zdravotními problémy.

Jestliže naše buňky postrádají minerály, pociťujeme ztrátu energie, nejasné myšlení nebo vnitřní neklid, začnou se projevovat  symptomy nemoci
Proto  Dr.Schussler  vytvořil systém dvanácti tkáňových solí, pomocí kterých se tělo opět pozvolna přivede k rovnováze a harmonii

Soli jsou vyrobeny tak, aby se co nejlépe do organismu vstřebaly. Užívají se vnitřně nebo i zevně, v mastech, krémech a olejích.

Název soli je použit pouze pro jejich chemické struktury, nosičem jsou nejčastěji laktoza nebo  rostlinné polyoly (nosiči), které mají spíše lehce nasládlou chuť. Mohou je užívat dospělí i děti, mohou se užívat i při cukrovce.
Více informací najdete i na www.tkanove-soli.cz

 

Produkty Energy

  

   -   Přírodní produkty

   -   Potravinové doplňky a kosmetika

   -   Vytvořeny podle principů čínské medicíny

   -   S využitím poznatků z homeopatie, fytoterapie, krystaloterapie a biorezonance

   -   www.energy.cz